Vẽ douga

Dựa vào tờ gốc, bộ phận douga sẽ pha giữa làm cho chuyển động mượt mà hơn, đẹp hơn