Vẽ genga

Là một bộ phận khá quan trọng trong việc tạo nên một bộ phim anime, từ kịch bản, conte, thiết kế, bộ phận này sẽ triển khai ra những hành động, diễn xuất của nhân vật theo chỉ thị của tác giả và đạo diễn, và bộ phận này cũng sẽ quyết định BG sẽ như thế nào cũng như đưa ra những chỉ thị cho dựng phim và 3D(nếu có).