Monthly Archives - 3 2021

Tiệc tổng kết hoạt động năm 2020 của Công ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng

Tiệc tổng kết hoạt động năm 2020 của Công ty TNHH Thiết Kế Sao Sáng.
Cùng BGĐ Công ty gửi những phần quà cảm ơn đến các A,C và các Bạn đã đồng hành với Công ty trong suốt những năm vừa qua.
Chúc các A,C và các Bạn thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và luôn gặp nhiều may mắn nhé...

Read more...